Sankt Katherina med sværd.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1550 (1375-1475 Gotik, 1175-1275 Senromansk og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Tilstværkstedet (o. 1450-1475) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Bort over korbue.
.

Kalkmalerierne i Harlev Kirke forestiller Katherina af Alexandria (Helgeninde). Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, arkitektur og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, blomst (naturalistisk), cirkelslag og bueslag og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Sankt Katherina, der står under en arkadebue, vidner om, at der sandsynligvis har været en række stående helgener og helgeninder, der har udsmykket korets nordvæg, muligvis også andre vægge i koret.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet på korets nordvæg er lettere tilsmudset og skæmmet af misfarvede reparationer.

Kirken

Kor og skib stammer fra romansk tid og er opført primært i rå og kløvede marksten, men også af kridt- og frådsten, især anvendt i hjørnerne. Korets østgavl blev fornyet 1862. Både tårnet i vest og det sydvendte våbenhus etableredes i den sene middelalder, men sidstnævnte præges af en ombygning 1756. Våbenhuset er bygget i munkesten på et markstensfundament. Tårnet blev genopført 1862 efter en sammenstyrtning året forinden. Et trappehus findes ved dets nordside. Der er støttepiller op ad kor og skib mod øst, nord og syd. Kun tårnet står i blank mur, mens den øvrige kirke er hvidkalket I senmiddelalderen blev triumfvæggen omdannet og der blev indsat krydshvælv i kor og skib, korets hvælv blev dog fornyet i 1862. Våbenhuset har fladt loft, mens tårnets hvælv er fra 1862.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links