Våbenskjold for biskop Niels Clausen Skade, biskop 1491-1520.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Homåværkstedet (o. 1490-1510) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Spørring Kirke forestiller våbenskjolde, moraliteter, fabler og talemåder, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener og allegorier. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, ranke og blad, passerroset, cirkel, firkant, rombe, trekant og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kirkens fortrinsvis ornamentale udsmykning med enkelte dyregengivelser i skibet er malet af to forskellige værksteder. Koret og korbuens kragbånd er formentlig udført først i forlængelse af krydshvælvets opførelse. Efterfølgende er skibets stjernehvælv opført og udsmykket. Udsmykningerne i korets og skibets hvælv er alle formentlig udført i biskop Niels Clausen Skades bispeperiode (1491-1520).

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i både kor og skibs hvælv er tilsmudsede. I skibets 2. fag er der et stort fugtskjold i vestkappen. Derudover mindre fugtskjolder i 2. fags østkappe, 3. fags østkappe og i 3. fags sydkappes flig mod øst. Fugtskader bør undersøges, og eventuel årsag til fugtbelastningen afklares og forebygges.

Kirken

Spørring Kirke har romansk apsis, kor og skib opført i granitkvadre på granitsokkel -formentlig i sidste halvdel af 1100-tallet. Apsiden har samtidigt halvkuppelhvælv, mens korets krydshvælv og sandsynligvis også skibets stjernehvælv er fra 1490'erne. Korbuen er ligeledes ændret i gotisk tid. I senmiddelalderen opførtes en tårnunderdel, som nu udgør en vestforlængelse af skibet. Materialerne er munkesten udvendigt og marksten indvendigt. Fra samme periode er våbenhuset på skibets sydside, som er opført i granitkvadre nederst og munkesten øverst.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links