Adam og Evas historie.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1125-1150 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Syndefaldet og Uddrivelsen.
.

Kalkmalerierne i Todbjerg Kirke forestiller skabelsen og syndefaldet, Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Gud (Vor Herre), engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, bånd og blomst (naturalistisk).

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Meget tidlig og særdeles usædvanlig fremstilling af Skabelseshistorien hvoraf kun dele af Adam og Evas historie er bevaret.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I maleriet på korets nordvæg ses enkelte gennemgående revneforløb og ganske få afskalninger i farvelag. Revner ses fortrinsvis i forbindelse med ældre reparationer. I de partier, der kunne kontrolleres fra gulv, har malebunden løsnet sig fra underlaget.

Kirken

Todbjerg Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. I senmiddelalderen fik koret et krydshvælv og skibet tre ottedelte hvælv. Fra sengotisk tid stammer også underdelen af et aldrig fuldført tårn, der nu står som en hvælvet vestforlængelse af skibet. Fra samme periode er det høje våbenhus mod syd, over hvilket der er rejst et lille tårn, som hviler på to murede piller.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links