Maria med barnet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1240-1480 (1175-1275 Senromansk og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Våbenskjold for biskop Jens Iversen Lange.
.

Kalkmalerierne i Framlev Kirke forestiller Jesu barndomshistorie, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder) og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Senromansk Mariafigur, der oprindelig var planlagt som del af en Kongernes Tilbedelse, men hvor kun Maria med barnet blev fuldfør og muligvis har fungeret som sidealterudsmykning inden hvælvene blev indmuret i gotisk tid.

Det senromanske maleri på triumfvæggen er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Der ses enkelte kalkstænk på overfladen, som er opstået under hvidtning af kirken, ligesom maleriet er noget tilsmudset.

Kirken

Framlev Kirke har romansk kor og skib opført i rå og kløvede marksten med detaljer i frådsten og kridt. I senmiddelalderen er indbygget et ottedelt hvælv i koret og tre krydsdelte hvælv i skibet, og korbuen er udvidet. Ligeledes i senmiddelalderen er i munkesten opført et våbenhus på skibets sydside samt et vesttårn, hvis oprindelige hvælv blev revet ned i 1874.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Aarhus Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links