Epitafiemaleri.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1460-1750 (1620-1750 Barok, 1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Søftenværkstedet (o. 1460 – 1490) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

To udsmykninger fra forskellige perioder. Draperi over prædikestolen fra yngste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Tunø Kirke forestiller indskrifter, bomærker og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, geometriske borter og draperier. De ornamentale detaljer viser motiverne beslagværk og kartouche og sparre.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er bevaret små rester efter hvælvenes første udsmykning fra anden halvdel af 1400-tallet. Et kalkmalet epitafie fra 1640 samt et draperi over prædikestolen fra 1700-tallet. Malerierne vidner om kontinuitet i kalkmaleritraditionen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. På korets nordvæg er kalk ført ind over maleriet, og reparationer af maleriet fremstår misfarvede. Kirkens kalkmalerier er generelt set moderat tilsmudsede, dog med undtagelse af maleriet i korets 2. fags sydkappe, der er kraftigere tilsmudset, hvilket formodentligt skyldes anvendelsen af levende lys i stolestader.

Kirken

Tunø Kirkes kor og skib er formentlig i 1300-tallet opført i kløvet kampesten iblandet tegl. Koret har i anden halvdel af 1400-tallet fået tilbygget en betydelig forlængelse mod øst i munkesten med indermur i kløvet kampesten. På samme tid har skibet fået indsat tre og koret to krydshvælv, hvoraf korets østligste hvælv er omtrent samtidig med østforlængelsen. Korbuen er omsat og gjort bredere. Det sydvendte våbenhus, opført i munkesten, er ligeledes senmiddelalderligt. Det smalle vesttårn, der fungerer som sømærke, er opført i munkesten efter 1500. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Odder Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links