Bønnen i Getsemane have.

.

Fakta

Malerierne er placeret på Kapel. Malerierne er dateret til 1520-1530 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korsfæstelsen.
.
Tilfangetagelsen og Piskningen.
.

Kalkmalerierne i Gierslev Kirke forestiller Kristi lidelse, død og opstandelse, Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener), Peter (Apostel) og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen, der aldrig har været kalket over, er malet med sikker, pastos penselføring. Malerierne har fremdeles bevaret mange detaljer og meget af sin oprindelige intensitet i farverne.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i nordkapellets hvælv har aldrig været overkalket, hvorved den originale bemaling er bevaret usædvanlig intakt. Malerierne er generelt tilsmudsede i omfattende grad. I områder i sydkappen, vestkappen og nordkappen forekommer mikrobielle angreb, og der er mange svindrevner. Svindrevnerne er partielt temmelig store. Derudover er der større revneforløb i syd-, vest- og nordkappe. Endelig ses saltskader, som viser sig som punktvise afskalninger. Saltskaderne ses i størst omfang i vestkappen. Der er opsat affugter i kapellet. Affugtning kan på længere sigt være skadeligt for kalkmaleriernes bevaring.

Kirken

Gierslev Kirke er et langhus, hvis midterste del opført i rå og kløvet kamp er et romansk skib, der i ca. 1300-50 er blevet forlænget mod vest med ét fag munkesten. Det forlængede skib fik hvælv i 1300-tallet. Følgende tilbygninger er sengotiske og opført på markstenssyld og med samtidige hvælv: langhuskor med bæltemuring af tegl og marksten (erstatter romansk kor), nordkapel fra o. 1400 i munkesten, sakristi på langhuskorets nordside opført af munkesten med detajler i kvadre, jævnbredt vesttårn i munkesten, sydkapel fra o. 1500 i munkesten med enkelte store marksten. Ved sydkapellets gavl er et våbenhus fra ca. 1500-25 i munkesten over markstenssyld.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links