Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1240-1375 (1175-1275 Senromansk og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Skellebjergværkstedet (o. 1240-1260) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Solbjerg Kirke forestiller apostle. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motivet mæander.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Selv om der er meget lidt bevaret over hvælv er disse fragmenter vigtige for forståelsen af kirkens udsmykning inden hvælvslagningen. Der har formentlig været to forskellige udsmykninger i skibet, ikke oven på hinanden, men på hver sin væg, som sandsynligvis har stået fremme samtidigt. Derudover er malerierne på triumfvæggen, den ene af to kendte udsmykninger, malet af samme værksted som i Skellebjerg kirke.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret maleri på korets vægge samt skibets triumfvæg og sydvæg. Malerierne på korets vægge er ikke vurderet, idet der er monteret væv på bjælker, som dækker malerierne. På skibets triumfvæg og sydvæg sidder pudsen meget løs, og der er akut behov for sikring. Der er løse farvelag på triumfvæggen mod syd. På triumfvæggen mod nord ses omfattende misfarvning, og malerierne har generelt mange revner. Der er rester af overkalkningslag på sydvæggen. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kor og skib er antagelig bygget i 1100-tallet i rå og kløvede marksten. Mellem 1350-1400 har koret fået ét og skibet to krydshvælv. I senmiddelalderen er tilføjet tre tilbygninger, som alle er opført i munkesten på kampestensfundament. Det nordre våbenhus er fra o. 1400 og er yngre end hvælvslagningen i skibet. Det søndre våbenhus er tilføjet i 1400-tallet, og står med fladt loft, mens tårnet i vest, der er samtidig, hermed har samtidigt krydshvælv og sekundært tilføjet trappehus i nord. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links