Marias himmelkroning, Tornekroningen og Kristus for Herodes.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og våbenhus. Malerierne er dateret til 1240-1525 (1175-1275 Senromansk og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Kapelværkstedet (o. 1500-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korbue mod syd. Stifter overrækker kirkemodel.
.

Kalkmalerierne i Gørlev Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Marias historie og forhistorie og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Gud (Vor Herre), Herodes Antipas (Landsfyrste), Maria (Jesu moder), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Malkus (Tjener), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Peter (Apostel), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Alfæus (Medlem af Den Hellige Familie), Josef Justus/Barsabbas (Medlem af Den Hellige Familie), Jakob den Yngre (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Simon (Apostel), Pilatus (Statholder), gestlige og verdslige stiftere, indskrifter, Helligånden, engle, dyr, narre, gøglere og jøder. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, topornamenter, strøornamenter, draperier, rankeslyngornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, ranke og blad, blomst (stilistisk) og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Meget righoldigt og nuanceret program fra Kristi lidelseshistorie i det nuværende våbenhus. Derudover kendes der indtil nu kun tre udsmykninger fra dette værksted, Kapelværkstedet. I korbuen meget bevaringsværdige kalkmalerier med stifterfremstillinger.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Alvorligst er en aktiv nedbrydning af kalk- og farvelag, som især er udbredt i sydkappe og tilhørende vægparti, ligesom der på ribber ses flere løse lag, som afskydes på grund af salte. Derudover er malerierne tilsmudsede, hvor tilsmudsningen er kraftigst mod øst og nord. I vestkappens nordre del og nordkappens vestre del er der mange ældre fugtskjolder samt store misfarvede områder. Korbuens romanske maleri er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Gørlev Kirke har romansk kor og skib, som er opført i rå og kløvet marksten iblandet flint og enkelte frådsten og har højgotiske hvælv. Våbenhus mod syd formentlig fra anden del af 1400-tallet er opført i munkesten på markstenssyld og med samtidigt hvælv. Antageligt fra samme periode er vesttårnet i munkesten med enkelte skifter af marksten og med samtidigt hvælv i tårnrummet. Våbenhuset mod nord, antageligt fra begyndelsen af 1500-tallet, er opført i munkesten over markstenssyld. Sakristiet ved korets nordside er fra o. 1550 og i munkesten med enkelte bælter af marksten på markstenssyld. Et eftermiddelalderligt kapel i tegl er opført på skibets nordside.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links