Ornamentik på søjlens sydside.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1525-1555 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamentik på søjlens østside.
.

Kalkmalerierne i Kirke Helsinge Kirke forestiller Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder) og vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, andre ornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkelslag og bueslag, cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad og blomst (naturalistisk).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er to udsmykninger. Søjler og piller i den treskibede kirke er dekorerede med tidstypisk ornamentik, der er forskellig for hver søjle og pille. Samme værksted har også udsmykket søjlerne og pillerne i Drøsselbjerg Kirke. Maleriet på korets østvæg har muligvis fungeret som den første alterudsmykning, efter at østvæggen blev opført omkring 1525.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmaleriet bag altertavlen er tilsmudset i omfattende grad og bør renses, idet snavs i det omfang på længere sigt kan være nedbrydende for maleriet. Maleriets tilstand kan i øvrigt ikke vurderes på grund af altertavlens placering tæt på væggen. Kalkmalerier på skibenes søjler og piller er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Kirke Helsinge Kirke, der har en lang bygningshistorie, fremstår i dag som en treskibet hallekirke uden selvstændigt udskilt kor. Kirkens ældste dele er et stykke af syd- og vestmuren fra et romansk skib opført i marksten. I ca. 1250-1350 er der opført en nordlig sidebygning i marksten nederst og munkesten øverst, af hvilken er bevaret rester i kirkens vestgavl. Ca. 1450 opførtes et nordre sideskib i munkesten på markstenssyld, af hvilket vest- og nordmuren er bevaret. Ca. 1525 blev kirken ombygget til en treskibet hallekirke, idet der blev bygget en ny østgavl, og de tre skibe fik nye hvælv. Vesttårnet er fra ca. 1425-1475 og har samtidigt hvælv i tårnrummet. Våbenhuset på skibets sydside er sandsynligvis fra anden halvdel af 1400-tallet og opført i munkesten på markstenssyld.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links