Skibets nordvæg i 1. fag mod øst. Detalje af rankeslyng delvis gemt under overkalkning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1250-1300. Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Lille Fuglede Kirke forestiller en figur. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Over hvælv er kun konstateret rankeslyng og en lille stregfigur synlig, men der kan muligvis findes flere detaljer under et sekundært kalklag.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret fragmentariske rester af maleri på skibets nordvæg. Malepuds mellem 1. og 2. fag sidder løst og er i fare for at falde af. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Lille Fuglede Kirkes skib er fra romansk tid og bygget i rå og kløvede marksten med to krydshvælv indbygget formentlig i sengotisk tid. Sengotiske våbenhuse er opført både nord og syd for kirken. Det nordre er bygget primært af marksten, dog med munkesten i de øvre murpartier. Det sydlige fra begyndelsen af 1500-tallet har samtidigt krydshvælv og er bygget i munkesten. Tårnet er ligeledes sengotisk og opført af mark- og munkesten på en kampestenssyl. Det har samtidigt krydshvælv og trappehus mod nord. Et kor på to fag med indbygget sakristi mod øst blev opført 1855-56 i genanvendte marksten. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links