Josef efterstræbes af Potifars hustru.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1525-1558 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Josef tyder faraos drøm, Josef tyder mundskænkens og bagerens drøm.
.
Pieta.
.

Kalkmalerierne i Sejerø Kirke forestiller scener fra det gamle og nye testamente, Ezekiel (Profet), Jeremias (Profet), Josef (Søn af patriarken Jakob), Daniel (Profet), Salomon (Jødisk konge, prophet), Amos (Profet), Esajas (Profet), Potifar (Ægyptisk hofmand), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), dyr og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, andre ornamenter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne beslagværk og kartouche, blomst (naturalistisk og stilistisk), ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Smuk og detaljerede renæssancemalerier med motiver fra det gamle testamente, Josef historie, som både repræsenterer samtidens opfattelse af historierne i det gamle testamente og giver en meget omhyggelig gengivelse af samtidens dragtmode.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. I skibets hvælv forekommer aktiv saltnedbrydning, som viser sig som punktvise afskalninger i større områder i øst-, syd- og nordkappen. Vestkappen har kun enkelte punktafskalninger. Der bør udarbejdes en bevaringsplan for malerierne, hvor kirkens rumklima indledningsvis bør undersøges. Maleriet på triumfvæggen bør ligeledes undersøges med henblik på en konserverende behandling i form af sikring af kalklag. En udskiftning af ældre reparationer af maleri ville kunne tilføre maleriet et mere harmonisk udseende.

Kirken

Sejerø Kirke har kor og skib fra o. 1300 opført i munkesten på markstenssyld. Koret har samtidigt hvælv, mens skibets hvælv formentlig er fra 1400-tallet. Alle senere tilbygninger er middelalderlige, men ikke nøjere daterede, og har ligesom kor og skib markstenssyld: Våbenhuset (nu materialehus) på skibets sydside er opført i munkesten iblandet marksten. Senere i middelalderen er våbenhuset omdannet til kapel, idet det forhøjedes i munkesten og overhvælvedes. Våbenhuset på skibets sydside er opført i munkesten. Sakristiet på korets nordside er formentlig fra 1400-tallet og opført i kampesten suppleret med munkesten. Vesttårnet har mure i marksten med munkesten anvendt til detaljer og samtidigt hvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links