Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1300-1350 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Føllenslev Kirke forestiller skabelsen og syndefaldet, engle og Gud (Vor Herre). Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Malerierne over hvælv er meget fragmentariske og nedslidte og derfor meget svære at aflæse. På grund af kalkmalerier fremkommet nede i kirke i 1961 er det med forholdsvis stor sikkerhed muligt at tolke scenerne over hvælv. Malerierne nede i kirken blev atter overkalket.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret maleri på skibets nordvæg. Malerierne er partielt velbevarede, men farvelaget er dog flere steder nedbrudt og beskadiget af mekaniske skader. På overfladen ses klatter af mørtel fra understrygning samt løbere af vand. Mellem 1. og 2. fag er pudsen løs, og der bør foretages kantsikring. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Føllenslev Kirke er et langhus, hvis vestre del består af skibet til den ældste stenkirke, opført af rå og kløvet kamp i 1100-tallet. Formentlig i 1400-tallet blev indbygget to krydshvælv i skibet. Den østre del, koret, blev bygget i 1500´ernes første tiår i munkesten med genanvendt rå og kløvet kamp fra det nedrevne kor. Koret havde pga. et forhenværende indbygget sakristi kun tidligere et enkelt hvælvfag, mens de nuværende to krydshvælv er indsat 1846. Sent i middelalderen er kirke udvidet med flere tilbygninger, først tårnet med samtidig hvælv i vest, våbenhuset ved skibets norddør og sidst omkring 1500-tallets midte, sakristiet på korets nordside. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links