Indskriftsfrise.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1557-1557 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Parti af frise.
.

Kalkmalerierne i Raklev Kirke forestiller indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Usædvanlig stor og velbevaret indskriftsfrise under det flade loft. Der findes ikke andre friser af denne type og med denne placering i Danmark.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet på korets østvæg fremstår med løse farvelag, hvilke skyldes salte. Endvidere er maleriets retoucheringer partielt eftermørknede.

Kirken

Raklev Kirke er i 1547 bygget som langhus med vesttårn. Langhuset er opført i små munkesten på to høje skifter af granitkvadre, der kan være genanvendt fra en romansk kirke, og med indermure overvejende i kampesten. Langhuset har fladt loft. Vesttårnet er opført for neden i kampesten med hjørner af granitkvadre og for oven i munkesten. Et nordvendt sakristi i munkesten er fra 1578, mens våbenhuset i syd er lidt yngre. Tårn og sakristi har samtidige tøndehvælv. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links