Del af Dommedag, de fortabte samt Døden til hest.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1630 (1375-1475 Gotik, 1550-1630 Renæssance og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Unionsværkstedet (o. 1400-1425) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sjælevejningen og Sankt Peter modtager de frelste i Himmerig.
.

Kalkmalerierne i Rørby Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, Dommedag og dagligliv. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Johannes Døber (Kristi forløber), Maria (Jesu moder), Tuttevilius (Djævel), Djævelen (Satan), Mikael (Ærkeengel), Peter (Apostel), Johannes (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Jørgen (Helgen, ridder), indskrifter, indvielseskors, engle, fabelvæsener og fantasivæsener, moraliteter, fabler og talemåder, djævle, dyr, vrængefigurer og masker. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, strøornamenter, planteornamentik borter, topornamenter, geometriske borter, andre borter, andre ornamenter og draperier. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, stjerne, blomst (naturalistisk), krabbeblad, omvundet bånd, knækbånd og omvundet stav.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Kalkmalerier af en særdeles høj kunstnerisk kvalitet samt med flere scener og detaljer, som kun kendes fra denne kirke. Rørby kirke er en af tre danske kirker som har bevaret en udsmykning udført af Unionsmesteren. Malerierne i Rørby er de mest autentiske.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i skibets hvælv er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand. Maleriet på skibets nordvæg er derimod kraftigt tilsmudset, og der forekommer en del revnedannelser. Maleriet på skibets 2. fags sydøstre hvælvpille fremstår med nedbrudte kalk-, farve- og pudslag. Underliggende grovpuds er flere steder blotlagt.

Kirken

Rørby Kirke er et langhus, hvis vestligste del udgøres af et romansk skib opført i rå og kløvet marksten og med rester af et samtidigt tårn mod vest. Formentlig i 1300-tallet fik skibet to fag hvælv i uens størrelse. I senmiddelalderen blev det oprindelige kor erstattet af et langhuskor opført i munkesten på markstenssyld og med samtidige hvælv. Våbenhuset på skibets nordside er fra o. 1400 og i munkesten på markstenssyld. Ved korets nordside er et sakristi fra 1400-tallets anden del i munkesten på markstenssyld og med samtidigt hvælv. Sakristiet er bygget op mod kirkens tidligere kor og er altså ældre end langhuskoret. Vestttårnet er senmiddelalderligt og opført i munkesten og genanvendte marksten med samtidigt hvælv. Våbenhuset mod syd er fra 1861 og i gule mursten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links