Triumfvæg mod syd med del af kronfrisens ornamentik, cirkler og stjerner.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1250-1400. Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Værslev Kirke indeholder geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant og stjerne.

Kalkmalerierne er til en vis grad bevaringsværdige. Der er kun bevaret nedslidte fragmenter på triumfbuens nordside over hvælv. Der har hverken været mulighed for at identificere ornamentik eller scene.

Over hvælv er bevaret enkelte farvespor på triumfvæggen. Overfladen er nedbrudt af saltvandringer, men pudsen har god vedhæftning til underlag, hvorfor fragmenterne ikke har behov for behandling. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kor og skib er bygget i rå og kløvede marksten omkring år 1200. Mellem 1350 og 1450 er de flade lofter erstattet af to fag krydshvælv i skibet og et enkelt i koret. Våbenhuset i syd er kirkens ældste tilbygning bygget af munkesten på fundament af marksten. Nordkapellet med samtidig krydshvælv er opført i årtierne efter 1450, som en kombination af våbenhus og kapel. Både fundament og murværk er i marksten suppleret med munkesten. I tiden omkring tilbygningen af kapellet har man nedrevet kirkens oprindelige vesttårn, der var samtidigt med kor og skib. Af dettes murværk i rå og kløvede marksten står store dele i det nuværende tårns mure. Opførelsen af det nye vesttårn er påbegyndt i anden halvdel af 1400-tallet. Materialet er genanvendt marksten iblandet munkesten. Tårnet har nordvendt trappehus og samtidigt krydshvælv. Et sakristi ved korets nordside er tilføjet i middelalderens sidste årtier. Det er udført i munkesten med markstensfundament og formentlig samtidig tøndehvælving. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links