Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1250-1350 (Kan ikke dateres til specifik periode). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne er til en vis grad bevaringsværdige. Der er kun svage rester af spor efter kronfrise på skibets overvægge, men disse fortæller, at formentlig alle skibets vægge har været udsmykket med kalkmalerier inden hvælvslagning.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret fragmenter af maleri på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Især på skibets nordvæg sidder fragmenterne løse og bør sikres. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kor og skib er muligvis opført omkring 1200. Materialerne er rå og kløvede marksten. Som det først blev skibet overhvælvet med to krydshvælv i 1400-tallet mens korets ene krydshvælv blev bygget i første fjerdedel af 1500-tallet Antagelig o. 1400 er der tilbygget et tårn i munkesten i vest, som senere er ændret og forhøjet samt overhvælvet med et krydshvælv, og et våbenhus i kampesten mod med fladt loft syd. Et kapel mod nord med samtidig krydshvælv er rejst i 1400-tallets anden halvdel og mod slutningen af middelalderen, muligvis i 1500-tallets begyndelse, opførtes et sakristi med samtidig tøndehvælving på korets nordside, nordkapellet i rå og kløvede marksten iblandet munkesten, sakristiet helt i munkesten. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links