Ornamental udsmykning på ribber.

.
Frederik d. III's monogram og hans valgsprog "Dominus providebit" (Herren vil være mit forsyn).
.
Frederik d. III's monogram og hans valgsprog "Dominus providebit" (Herren vil være mit forsyn).
.
Kirken set fra sydøst.
.
Kirken set fra nordøst.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1648-1670 (1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Bakkendrup Kirke forestiller indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Koret har en enkel men meget usædvanlig udsmykning fra 1600-tallet fra Frederik d. III's regeringstid.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I korhvælvets østkappes konsol mod syd ses aktive saltskader. I kapperne generelt forekommer enkelte sætningsrevner, ligesom der partielt er opstået skjolder som følge af fugtindtrængning.

Kirken

Bakkendrup Kirkes apsis, kor og skib er i 1100-tallet opført i kløvet kampesten med hjørner af granitkvadre. Apsis har samtidigt halvkuppelhvælv. Den runde korbue er senere udvidet. Skibet fik, formentlig i 1300-tallet, indsat to fag krydshvælv, mens koret midt i 1600-tallet fik indsat grathvælv. I begyndelsen af 1500-tallet blev skibet forlænget mod vest med et fag bygget i munkesten, der fik samtidigt krydshvælv. Formentlig midt i 1400-tallet blev et tårn i munkesten opført over koret. Et sydvendt våbenhus i munkesten er måske fra o. 1400. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links