Himmelkroningen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1240-1430 (1375-1475 Gotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Viskingeværkstedet (o. 1420-1430) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korsbæringen.
.
Forhånelsen og røverne føres til Golgata.
.

Kalkmalerierne i Viskinge Kirke forestiller Marias historie og forhistorie, scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv og Dommedag. Malerierne viser Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria (Jesu moder), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Maria Salome (Medlem af Den Hellige Familie), Dismas/Titus (God røver), Gesmas/Dumachus (Ond røver), Pilatus (Statholder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Veronika (Helgeninde), Gud (Vor Herre), Helligånden, indvielseskors, indskrifter, engle, djævle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk), krabbeblad, ranke og blad, frugt og bær, cirkel, firkant, rombe og trekant og bånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Malerierne i skibets hvælv er usædvanlige både på grund af deres meget høje kunstneriske kvalitet og mange sjældne scener fra Lidelseshistorien med detaljer, der i Danmark kun findes i Viskinge Kirke. Fra samme værksted, Viskingeværkstedet, kendes indtil videre kun en anden udsmykning, i den nærliggende Ørslev Kirke. Udsmykningerne er formentlig påvirket af westfalsk kunst. På skibets vestvæg er derudover en forholdsvis sjælden ornamental udsmykning omkring det runde vindue fra senromansk tid.

Kalkmalerierne i skibets hvælv er i en tilfredsstillende bevaringstilstand, på trods af at de fremstår noget tilsmudsede.

Kirken

Viskinge Kirke fremstår som et langhus, der udgøres af et romansk skib fra begyndelsen af 1200-tallet i rå og kløvede marksten med kvadersatte hjørner, hvis tilhørende kor i senmiddelalderen afløstes af et langhuskor af nedbrydningsmaterialer og bælter af munkesten. Korets hvælv er samtidige med bygningen, mens skibets hvælv er fra 1300- eller 1400-tallet. Nordkapellet er fra før midten af 1400-tallet bygget i rå og kløvede marksten over kampestenssyld og med samtidigt hvælv. Senmiddelalderligt og yngre end langhuskoret er sakristiet på nordsiden, som er i munkesten på markstenssyld og har samtidigt hvælv. Det senmiddelalderlige våbenhus mod syd er opført i munkesten med store granitkvadre forneden og præget af gentagne ombygninger. Ligeledes stærkt ombygget er det senmiddelalderlige vesttårn med samtidigt hvælv, som er i munkesten med enkelte kampesten over en markstenssyld.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links