Vestkappe mod nord. Korsbæringen. Hammermærker.

.

Fakta

Malerierne er placeret i tårn. Malerierne er dateret til 1420-1430 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Viskingeværkstedet (o. 1420-1430).

Kalkmalerierne

Bønnen i Getsemane have, Tilfangetagelsen.
.

Kalkmalerierne i Ørslev Kirke - Kalundborg Kommune forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse og dagligliv. Malerierne viser Judas Iskariot (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Malkus (Tjener), Peter (Apostel), Pilatus (Statholder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Johannes (Apostel), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Maria (Jesu moder), Nikodemus (Farisær), apostle og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, andre borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), ranke og blad, omvundet bånd, omvundet stav og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Om end malerierne står lidt svagt, er udsmykningen meget vigtig specielt på grund af motivvalget. Herunder Kristi lidelseshistorie, som er mere omfattende og adskiller sig en del fra værkstedets mere kendte malerier i Viskinge kirke.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Bevaringstilstanden af malerierne i tårnet er varierende. Vestkappen og nordkappen er i en tilfredsstillende tilstand, mens der i den østkappen og sydkappen er aktive saltskader. I sydkappen er der endvidere tydelige fugtskjolder. Sydvæggen har ligeledes saltskader, mens vestvæggens revner muligvis er aktive og bør kontrolleres. Malerierne i hvælv og på vægge har en del mindre ikke aktive skader i farvelag samt enkelte reparationer, der forstyrrer helhedsindtrykket, fortrinsvis fordi de står for lyse eller er misfarvede på grund af fugt. En behandling kunne forbedre det æstetiske udtryk.

Kirken

Ørslev Kirke - Kalundborg Kommune består af romansk kor og skib, som er opført i rå og kløvet marksten iblandet enkelte frådsten og overhvælvet muligvis allerede inden 1300. Det jævnbrede vesttårn er opført ca. 1400-25 i munkesten på en markstenssyld og med samtidigt hvælv i tårnrummet. Formentlig i 1400-tallets tidlige del er en korforlængelse med samtidigt sakristi i østenden opført i munkesten med bælter af genanvendte marksten og hjørnekvadre over en markstenssokkel. Koret har samtidigt hvælv, mens sakristiet har tøndehvælv fra 1900-tallet. Senmiddelalderligt våbenhus mod syd af munkesten på markstenssyld. Nordkapel fra ca. 1500-25 opført i munkesten over markstenssyld og med samtidigt hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links