Rigsvåbener på østvæg.

.
Ornamentik i hvælvkappen og på og langs buen.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1550-1570 (1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Helsingør Domkirke forestiller indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, våbenskjolde og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, frugt og bær, omvundet stav, ranke og blad, vase og buket.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I Domkirken er kun bevaret rester efter to næsten samtidige udsmykninger. Dateringen "1559" og rigsvåbenerne på østvæggen vidner om kongens tilknytning til kirken, mens dekorationen i skibets 2. fags nordkappe og væggen nedenunder vidner om Domkirkens tidligere udsmyknings høje kvalitet.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Den oprindelige kirke er opført i munkesten i første halvdel af 1200-tallet. I det tidlige 1400-tal blev kirken forlænget mod vest og et vesttårn i munkesten med formentlig senere tilføjet krydshvælv blev bygget til. Midt i 1400-tallet opførtes mod nord det såkaldte Oxes Kapel, der har stjernehvælv. I perioden o. 1475-1521 erstattedes den romanske kirke af den nuværende, treskibede langhusbygning med nordvendt sakristi og sydvendt våbenhus og med genanvendelse af tårn, nordvendt kapel og den tidligere kirkes nordmur. Hvert sideskib har otte samtidige krydshvælv, mens i hvert fald nogle af midterskibets otte krydshvælv er fra en lidt senere byggefase i 1500-tallet. Midterskibet er adskilt fra sideskibene med to arkaderækker. Sakristiet har samtidigt krydshvælv. Tårnet er senere flere gange forhøjet og våbenhuset kraftigt ombygget. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Helsingør Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links