Ribbekryds.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1520-1575 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamentik på ribber og topornament fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Hjerm Vestre Kirke forestiller bomærker, fabelvæsener og fantasivæsener, våbenskjolde og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset, bånd og krabbeblad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Skibets stjernehvælv har udsmykninger fra to perioder. En enkelt, men udsædvanlig murmesterbemaling på ribber og i hvælvets top. Dertil våbenskjolde og en indskrift fra 1558 for Mogens Munk til Volstrup og hans seks børn.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i skibets 1, fags hvælv er tilsmudsede, og i flere af kapperne forekommer en del svindrevner og mindre sætningsrevner.

Kirken

Hjerm Vestre Kirkes romanske kor og skib er opført i granitkvadre på skråkantsokkel. I sengotisk tid er der nogenlunde samtidig tilført to korsarme, vesttårn og sydvendt våbenhus. Korbue og triumfvæg er ved samme lejlighed helt fornyet. Koret og skibets østligste fag har sengotiske stjernehvælv, begge korsarme har samtidigt, otteribbet hvælv, mens skibet har bjælkeloft. Tårnet med samtidigt krydshvælv er overvejende opført i munkesten med skifter af granitkvadre forneden. Våbenhuset er bygget i munkesten. Der er gravkrypt under kor, korsarme og tårn, hvoraf kun krypten i nordre korsarm er tilgængelig. Kirkens granitdele står i blank mur, mens resten er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Struer Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links