To udsmykninger fra forskellige perioder. Ældste lag består af rankeslyng i kapperne samt sparrer og små figurer på ribberne.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1490-1560 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Topornamentik.
.

Kalkmalerierne i Søndbjerg Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Jonas (Profet), Kristus/Jesus (Guds søn), vrængefigurer og masker, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, geometriske borter, topornamenter, planteornamentik borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, ranke og blad, blomst (naturalistisk og stilistisk), frugt og bær og stjerne.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Korets udsmykning består af to udsmykninger. Den yngste fra 1550 -1560 tager delvis hensyn til den ældre fra 1490 – 1510.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korets østkapper samt den østre nordkappe er saltskadede. Figurmotiver er kraftigt eftermørknede, hvilket kan skyldes en ældre konserveringsmetode, imprægnering. Alle malerier i korhvælv er kraftigt tilsmudsede.

Kirken

Søndbjerg Kirke har romansk kor og skib i granitkvadre på sokkel. Den oprindelige romanske apsis blev nedrevet o. 1806, men er i 1909 genopført i delvis i gamle kvadre. Skibet har bjælkeloft, mens koret i sen gotisk tid fik ottedelt hvælv. Samtidig ommuredes korbuen i munkesten, mens triumfmuren i rå kampesten endnu står. Ligeledes i sengotisk tid afløstes et romansk vesttårn af det nuværende, som er opført i kvadre og munkesten og med samtidigt hvælv. På skibets sydside er et våbenhus i små sten fra nyere tid, senest ombygget 1898.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Struer Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links