Ornamental udsmykning på ribber og langs bue fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1400-1489 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Orøværkstedet (o. 1390-1425) og Isefjordsværkstedet (o. 1460-1480).

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber og bue fra ældste udsmykning.
.
Ornamental udsmykning på ribber og langs bue fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Reerslev Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, dagligliv, Jesu voksenliv og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Simeon (Gammel mand i templet), Josef (Marias trolovede/mand), Herodes den Store (Konge), Johannes Døber (Kristi forløber), Zakæus (Overtolder), Gabriel (Ærkeengel), Gud (Vor Herre), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Peter (Apostel), Malkus (Tjener), Pilatus (Statholder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Josef af Arimatæa (Rigmand, Kristi gravlæggelse), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Maria Kleofas (Medlem af Den Hellige Familie), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Nikodemus (Farisær) og Stefaton (Soldat, Kristus korsfæstelse), indskrifter, djævle, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, Helligånden og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, rankeslyngornamenter, strøornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, bånd, trappe, ranke og blad, knækbånd og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I skibets hvælv er to udsmykninger. Den ældste ornamentale udsmykning ses på ribber og langs buer. Den yngste, som er malet af Isefjordsværkstedet, ses i hvælvenes kapper. Den figurative udsmykning er meget omfattende og har et særdeles indholdsrigt motivvalg fra Jesu barndomshistorie og Kristi lidelseshistorie.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i skibets hvælv fremstår tilsmudsede og har få isolerede saltskader. Ældre reparationer er eftermørknede, og der er muligvis et mikrobielt angreb i skibets 2. fags vest- og nordkappe.

Kirken

Reerslev Kirkes romanske kor og skib er opført af kampesten forneden og kridtkvadre foroven, men skalmuret med tegl i moderne tid. Kor og skib forhøjedes i munkesten og overhvælvedes i 1300-tallet. Mod nord er et sengotisk sakristi med samtidigt hvælv samt et sengotisk kapel (nu våbenhus), der begge er opført i munkesten. En vestforlængelse og et vesttårn i røde og gule mursten af munkestensstørrelse stammer fra begyndelsen af 1870'erne og har samtidige hvælv.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Høje-Taastrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links