Bebudelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1415-1435 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ærkeenglen Mikael.
.

Kalkmalerierne i Sengeløse Kirke forestiller Jesu barndomshistorie, Maria (Jesu moder), Mikael (Ærkeengel), indskrifter og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Dette kalkmaleri er særdeles vigtig for forståelsen af vore kalkmalerier. Det har aldrig været overkalket og har gennem århundreder været dækket af tilmuringen og har derfor bevaret maleriets øvre malelag intakte. Herved kan vi opleve og studere, hvordan dragternes detaljer og folder var modeleret op med forskellige nuancer og højlys.

Bevaringstilstanden af maleriet i vinduet på skibets 2. fags nordvæg er tilfredsstillende.

Kirken

Langhuskirkes skib stammer fra romansk tid. Materialet er fortrinsvist kampesten, dog iblandet kridtkvadre. Murene er forhøjede ved indsættelsen af tre fag krydshvælv i første halvdel af 1400-tallet. En østforlængelse af skibet fra anden halvdel af 1400-tallet udgør en korafslutning med to fag formentlig samtidige krydshvælv. Fra samme periode stammer også vesttårnet. Begge bygningsdele står på kampestensfundamenter og er bæltemurede i munkesten og kridtkvadre. Tårnet er med samtidigt krydshvælv og sydvendt trappehus. Det sengotiske våbenhus syd for skibet er opført af munkesten på et kampestensfundament. Hele kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Høje-Taastrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links