Stående Kristus. Frelserens højde.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib, sideskib og tårn. Malerierne er dateret til 1300-1623 (1550-1630 Renæssance, 1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Stående Paulus med sværd og glorie.
.

Kalkmalerierne i Sankt Nikolai Kirke - Køge Kommune forestiller indskrifter, Kristus/Jesus (Guds søn), Paulus (Apostel), vrængefigurer og masker, dagligliv, fabelvæsener og fantasivæsener og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, imitationer og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), sparre, cirkel, firkant, rombe og trekant, træ og busk, vase og buket, ranke og blad og krabbeblad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. De forskellige udsmykninger er kraftigt opmalede. I tårnets spareblændinger er udsmykningen, der alt overvejende synes at være ornamental, kun delvis afdækket.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kalkmaleriet på pillen i søndre sideskib har løs puds, som bør kontrolleres og eventuelt sikres. I indskrift på skibets vestvæg ved opgang til pulpitur er der udbredte mugpletter, der bør kontrolleres og eventuelt behandles. En større revne langs søndre del af motivet af Paulus bør ligeledes repareres.

Kirken

Kirkebygningen bære præg af talrige om- og tilbygninger. Dets ældste del er det unggotiske tårn fra begyndelsen af 1300-tallet i hvis østmur indgår vestgavlen fra en ældre kirke af munkesten med skråkantsokkel fra anden halvdel af 1200-tallet. Det er opført i munkesten med bæltemuringer i kridtsten på dele af ydermuren. Tårnet er forhøjet i 1400-tallet. Tårnrummet har en korsformet grundplan med mindre rum i murene på hver side af det store midterrum. De har alle samtidige krydshvælv. Opførelsen af den nuværende højgotiske treskibede langhuskirke er formentlig påbegyndt i sidste fjerdedel af 1300-tallet og må have stået færdigt omkring eller kort efter 1400. Byggematerialet er munkesten. Langhuset er over alt dækket af samtidige krydshvælv, syv fag i midtskibet og ni fag i hvert af de to sideskibe. Sakristiet ved kirkens nordside samt kapellet ved sydsiden er tilbygninger fra samme periode som langhuset. Sakristiet er med samtidig krydshvælv. Det er i munkesten forneden og kridtsten foroven. Sydkapellet benyttes som våbenhus og er i munkesten med to fag samtidige krydshvælv. Kirken står over alt med blanke mure.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links