Geometriske borter på ribber.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1250-1906 (1475-1550 Sengotik, 1830-1930 Historicisme). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Musetrappe langs skjoldbue på korets østvæg.
.

Kalkmalerierne i Simmerbølle Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), indskrifter, indvielseskors, våbenskjolde og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, andre borter, planteornamentik borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, passerroset, musetrappe, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Til en vis grad bevaringsværdig". Selvom malerierne i kirkens hvælv er stærk opmalede, er dateringen 1523 og de latinske og danske tekster vigtige for forståelsen af kronologien i samtidens ornamentale udsmykninger. På korets og skibets vægge er derudover bevaret rester efter en ældre dekoration, som også kan identificeres over hvælv. Musetrappeornamenter langs skjoldbuen på korets østvæg og malerierne i korbuen er ikke medtaget i registreringen, da de er fra 1905.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerier i kirkerum er "behandlingskrævende". I malerierne i korets hvælv og skibets tre hvælv ses flere revnedannelser. I skibets 1. fag forekommer udbredte aktive saltskader. Malerierne er generelt kraftigt tilsmudsede. Ribbedekorationer især i korets hvælv har stænk af kalk på overfladen. (Tilstand september 2014). Over hvælv er bevaret maleri på skibets nordvæg og sydvæg. Malepuds på nordvæg sidder meget løs og har akut behov for behandling. (Tilstand juni 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Simmerbølle Kirke består af romansk kor og skib opført af rå og kløvet kamp på skråkantsokkel, middelalderlig vestforlængelse, våbenhus uden daterbare enkeltheder syd for skibet og senmiddelalderligt tårn ved korets nordside. Tårnrummet, der fungerer som sakristi, har samtidigt krydshvælv. Ved tårnet vestside står et nyere redskabsskur. Der er indsat et stjernehvælv over koret og tre krydshvælv over det forlængede skib. Ifølge en indskrift på latin i et af skibets hvælv er det sket i 1523. Vestforlængelsen hvælv kan muligvis være lidt ældre end skibets øvrige hvælv. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links