Korsfæstelsen og enhjørning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1480-1500 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Skrøbelevværkstedet (o. 1490-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Løbende hund eller ræv samt passerroset.
.

Kalkmalerierne i Skrøbelev Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, allegorier, bomærker, vrængefigurer og masker, dyr og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, andre ornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, passerroset, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag og flettekors.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Primitiv men indholdsrig murermesterbemaling.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den generelle bevaringstilstand af kor og skibs hvælvmalerier er tilfredsstillende. I korets sydkappe ses en enkelt mindre fugtskade i kappen uden motiv. Fugtskaden er muligvis aktiv og bør derfor kontrolleres. Tilsmudsningen er forholdsvis kraftig, og de fleste reparationer er misfarvede. Ved beskæringen under kalkning af vægge er der blevet kalket et stykke op i kapperne, og i overgang mellem maleri og kalkede flader er der duppet med hvidtekalk for at sløre overgangen. Beskæringen kan udføres mere hensigtsmæssigt. En istandsættelse vil generelt kunne tilføre malerierne et mere harmonisk udtryk.

Kirken

Skrøbelev Kirke er et langhus, i hvilket nordmuren af et romansk skib i granitkvadre indgår. I sengotisk tid blev kirken ombygget, idet det romanske kor erstattedes af et langhuskor. Skibet blev udvidet mod syd og murene blev forhøjet. I samme periode er tilføjet et vesttårn med samtidigt ottedelt hvælv i tårnrummet samt på skibets sydside et våbenhus.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links