Sandheden og Retfærdigheden som anklagere. Barmhjertigheden og Freden som forsvarere.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1600 (1550-1630 Renæssance og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Østkappe mod syd. Engle.
.

Kalkmalerierne i Tullebølle Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Gud (Vor Herre), Kristus/Jesus (Guds søn), Dommedag, dyder og laster, indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, djævle og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Usædvanligt efterreformatorisk Dommedagsmotiv med basunblæsende engle, Kristus og Gud og verdsligklædte kvinder med dokumenter i hænderne. I fligene de opstandne og de fordømte.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet i skibets østkappe er angrebet af røde bakterier næsten over hele motivfladen. Maleriet bør behandles. Farve- og kalklag for indvielseskorset med det lille figurfragment på nordvæggen bør sikres.

Kirken

Tullebølle Kirke har romansk kor og skib opført i kløvede kampesten og kvadre. I første halvdel af 1400-tallet er opført et sakristi med samtidigt hvælv på korets nordside. I sengotisk tid er koret forlænget mod øst, og i samme periode er kor og skib overhvælvet. Sengotisk er også det i 1830 stærkt skalmurede vesttårn og våbenhuset mod syd, der blev udvidet i 1875.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links