Ornamental udsmykning på midterribbe.

.

Fakta

Malerierne er placeret på Kor. Malerierne er dateret til 1475-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ribbekryds.
.

Kalkmalerierne i Fodslette Kirke forestiller bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motivet sparre.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I korets hvælv er kun bevaret en enkel sparredekoration på ribberne samt et bomærke.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Ribbedekorationerne i koret hvælv er tilsmudsede i mindre grad. Store områder især i nederste dele af østkappen og sydkappen er misfarvede grundet fugt.

Kirken

Fodslette Kirke består af et senromansk kor og skib i kampesten og tegl. Skibet er forlænget mod vest i første halvdel af 1300-tallet. Våbenhuset i syd er opført i sengotisk tid. Fra samme tid er korets otte-delte hvælv. Tårnets nedre dele er ligeledes fra senmiddelalderen, mens den øvre del er opført 1649. Skibet fik pudsede træhvælvinger i 1820. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links