Delvis afdækkede ornamenter på ribber og i kapper.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1375-1494 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Skrøbelevværkstedet (o. 1490-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Maske eller hoved formentlig ved sladrehul i søndre kappeflig.
.

Kalkmalerierne i Humble Kirke forestiller indskrifter, bomærker, vrængefigurer og masker og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, passerroset, flettekors, blomst (naturalistisk) og knækbånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Skibets tre hvælv har en enkelt udsmykning fra 1494, som kun delvist er afdækket. Derudover findes en lille rest af udsmykning på skibets nordvæg fra før hvælvslagningen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet er delvist afdækket og ikke restaureret, hvorfor det fremstår med mange skader.

Kirken

Humble Kirke er i senromansk tid opført med kor og skib helt i tegl. Kort efter opførelsen tilføjedes først en nordlig og derefter en sydlig korsarm. Koret blev midt i 1400-tallet forlænget mod øst, og samtidig blev korbuen udvidet og tilspidset. På omtrent samme tid rejstes et tårn ovenpå den sydlige korsarm, der nu fremstår som tårnrum. Begge korsarme har samtidigt krydshvælv. Skibet blev i sen middelalder forlænget mod vest og fik indsat tre ottedelte hvælv. Fra sen middelalder stammer også et sydvendt våbenhus og et nordvendt sakristi. Koret fik i 1829 nyt hvælv. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links