Lille fritlagt fragment af gjordbuens udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1550 (1475-1550 Sengotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Lille fritlagt fragment af gjordbuens udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Stenløse Kirke – Egedal Kommune forestiller dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne andre borter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motivet mæander.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for kalkmaleriet i kirkerum og kalkmalerier over hvælv. Fragmentet i skibets 2. fags sydkappe viser at kirken har haft hvælvudsmykning. Over hvælv er kun svage rester af en mæanderbort bevaret på skibets syd- og nordvæg, men er vigtig for forståelsen af kirkens bygnings- og udsmykningshistorie.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede vurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerier over hvælv. Den samlede vurdering "Tilstanden tilfredsstillende" gælder for kalkmaleriet under hvælv. Maleriet i skibets 2. fags sydkappe er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand. (Tilstand juli 2011) Over hvælv er fragmenter af maleri på en glittet puds på skibets nordvæg og sydvæg. Malepudsen er partielt gået tabt og den kalkede og forhuggede underpuds fremstår synlig. Malepudsen har dårlig vedhæftning til underlag, og pudskanter er partielt meget løse. Malerierne har tilsyneladende ikke været overkalket. En kalksvumning af hvælvets overside er partielt ført op på malerier og malepuds på skibets vægge. Der er endvidere registreret malepuds på skibets vestvæg, dog ingen farvespor. (Tilstand april 2014) Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Stenløse Kirke – Egedal Kommune. Skibet er kirkens ældste og opført i rå kampesten mod slutningen af 1100-tallet. Dets to krydshvælv blev indbygget i anden halvdel af 1400-tallet. Tårnet i vest med trappehus mod nord af munkesten på kampestenssyl er tilbygget i løbet af 1200-tallet. En senmiddelalderlig østforlængelse med langhuskor har to samtidige krydshvælv. Det er opført i munkesten på kampestensfundament. Det senmiddelalderlige våbenhus på skibets nordside er bygget af munkesten på et kampestensfundament. En korsarm, opmuret i mursten, blev mellem 1798 og 1800 tilføjet på nordsiden af østforlængelsens vestfag. Kirken står i blank mur bortset fra blændingerne, der er kalket hvide.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Egedal Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links