Østre smig. Sankt Olav.
.
Udsnit af Uddrivelsen.
.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og loftsrum over hvælv. Malerierne er dateret til 1250-1525 (1475-1550 Sengotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Torup Kirke – Halsnæs Kommune forestiller skabelsen og syndefaldet, Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), engle og Olav den Hellige (Norsk konge). Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, draperier, andre ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne menneske, dyr og væsen, palmette, bånd og træ og busk.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Til en vis grad bevaringsværdig". De opmalede motiver på nordvæggen bærer tydeligt præg af 1800-tallets opmaling. Østvæggens malerier er et vigtigt vidnesbyrd om, at nogle af vore kirker helt op mod slutningen af 1400-tallet tilsyneladende ikke havde altertavler på alteret, men benyttede østvæggens maleri som hovedalterudsmykning. Det er stor sandsynlighed for, at de meget få rester af kalkmalerier over hvælv på skibets sydvæg er samtidige med de på sydvæggen nede i skibet. Dog er det ikke muligt at identificeret et motiv.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Kalkmalerierne i både kor og skib er i en konserveringsmæssig tilfredsstillende tilstand På korets østvæg er der dog lokale fugtproblemer i murværkets nederste tredjedel mod syd. Her er der partielle afskalninger af kalk på teglsten samt nedbrydning af teglsten i overfladen, som skyldes salttransporter. Årsagen til disse skader bør undersøges. Æstetisk fremtræder malerierne noget uharmoniske på grund af et stort antal reparationer og retoucheringer, som i tidens løb er eftermørknede. (Tilstand oktober 2006). Over hvælv er bevaret fragmenter af maleri på skibets sydvæg. Puds sidder partielt meget løs og bør kantsikres. (Tilstand oktober 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til fragmenternes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Torup Kirke – Halsnæs Kommune er et langhus, hvis vestlige ende udgøres af et romansk skib fra 1100-tallet opført i kampesten med hjørnekvadre. Skibet er overhvælvet i 1300-tallet. O. 1400 blev det romanske kor erstattet af et langhuskor opført i munkesten på en syld af kampesten og med to samtidige hvælv. Vesttårnets nedre stokværk er en rest af et tårn fra o. 1200, der var opført i munkesten iblandet enkelte granitkvadre på en sokkel af granit. O. 1500 opførtes et trappehus på tårnets nordside, og de øvre stokværk blev helt ombygget i munkesten, ligesom tårnrummet fik et stjernehvælv. I samme periode opførtes på korets nordside et sakristi i munkesten på kampestenssyld og med samtidigt hvælv. Våbenhuset på langhusets sydside er opført eller ombygget 1691 som afløsning for et ældre. I 1746 opførtes en stor tilbygning på langhusets nordside.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Halsnæs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links