Korbue mod syd. Kristus.

.

Korbue mod nord. Maria med barnet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1525-1540 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Voer Kirke – Norddjurs Kommune forestiller indskrifter, Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Sjælden motivvalg i korbuen. Maria med barnet og Kristus som Verdensdommer.

Korbuens kalkmaleri er i en tilfredsstillende bevaringstilstand, om end maleriet fremstår tilsmudset. Tilsmudsningen er kraftigst over kragbånd i begge sider af korbuen, hvor der er malet direkte på granitkvadrene. Maleriets søndre figur fremstår grålig, hvilket kan være kalkslør eller et mikrobielt angreb.

Kirken

Voer Kirke – Norddjurs Kommune har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. I senmiddelalderen er kirkens mure blevet omsat, koret er forlænget og korbuen udvidet. Skib og kor har fladt bjælkeloft. I sengotisk tid opførtes et vesttårn, der forneden har spidsbuede arkader, som åbner sig ud mod det fri. Materialerne er genanvendte kvadre og munkesten. Våbenhuset på skibets sydside er i røde mursten og har muligvis fået sit nuværende udseende i 1700-tallet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links