Oversigt, set fra N
.
Oversigt, set fra SSØ
.
Oversigt, set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272912
Sted- og lokalitetsnummer
010108-36
Anlæg
Kanal, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Dige (skov), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Kanal. Kanal til fremføring af vand til Følstrup Bæk fra et andet vand­system. Ca. 150 m lang. Anlagt langs foden på en lav bakke med dige ud mod det lave terræn i SØ. Hvor anlægget er størst er det 10 m bredt og højde fra det lave terræn til dige­krone er 2 m, fra kanalbund til digekrone 1,6 m. Hvor anlægget er mindst er det 7 m bredt og højde fra ter­ræn til digekrone 0,6 m, fra kanalbund til digekrone 0,5 m.

Undersøgelseshistorie

1994
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1994
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1994
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links