FF272913, foto 11 Låge ind til arealet
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272913
Sted- og lokalitetsnummer
010108-37
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, Er ikke tinglyst: ******************************** Dæmning, der hindrer Følstrup Bækkens naturlige løb ud i engen mod Ø, men leder vandet mod S til Stenholt Møllekanal, samt holder vand opstemt i Oddendam Mose. Dæmningen er ca. 100 m lang i alt, og er orienteret N – S.N-enden er 30 m lang, 5 m bred og 2 m høj på ydersiden (Ø). N-enden spærrer for Følstrup Bæks naturlige løb ud i engen mod Ø.Dæmningens S-ende består delvist af noget oprindeligt terræn, som er omformet, og delvist af en regulært bygget dæmning. Strækningen er 70 m lang, 14 m bred og 3 m høj på ydersiden (Ø). Hen ad dæmningens S-enden forløber en skovvej.Den S-lige del af dæmningen blev restaureret i 1990.

Undersøgelseshistorie

1990
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1994
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1994
Beskadigelse/hærværk - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1994
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1994
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links