Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
2007118
Sted- og lokalitetsnummer
130104-111
Anlæg
Kapel, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Igelsø gamle kirkegård En af diger med kampesten omgivet kirkegård, ca. 66,5 m lang, ca. 59 m bred mod øst, ca. 43 m mod vest, da en vej på skrå afskærer det sydvestre hjørne af jorddiget. Kirkegården del- vis beplantet med gran og frugttræer.

Undersøgelseshistorie

1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1946
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kapeltomten også omgivet af dige ca 9x17 meter. I midten mod øst en stensætning med bla buen fra et romansk vindue. Indgang i diget i sydsiden - længst mod vest.Hele området er vokset til i skov. Pleje bør foretages ved fortidsmindet. Fortidsmindet har høj formidlingsværdi, og det er utroligt at der ikke er skiltet nogen steder. Indgang i kirkegårdsdiget i SV hjørne.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links