Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
220877
Sted- og lokalitetsnummer
130608-19
Anlæg
Kapel, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Helligkilde, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bro, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kapelruin Ruinen af Karup gamle kapel med tilliggende kilde. Af kapellet står dele af fundamenterne. Kilden er stensat. Mellem den hellige kilde og kapellet findes en velbeva- ret stenbro. Det fredede areal er 25 alen i kvadrat, altså 625 kvadratalen.

Undersøgelseshistorie

1880
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1906
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1907
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1981
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKapelruin med kilde. Af kapellet er kun ca. 2 m. af et N/S-gående fundamentstræk bevaret. Stensat kilde 2 m. i diam. foroven. Brolægning S for kilde og kapel, længde Ø/V: 10 m., bredde i Ø: 2 m., i V: 5,5 m. Beliggende i privat have. Bevoksning: 1981: Græs
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Viborg Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links