Kildebrønde var oprindelig en landsby med kirke fra middelalderen. Fra midten af 1800-tallet opstod en ny by i tilknytning hertil; den voksede op omkring den nyligt anlagte Taastrup-Køgevej, der løb få hundrede meter forbi landsbyen. Der blev anlagt en kro, en mølle, en brugsforening og en vognfabrik. Samtidig opførtes der huse langs vejen.

Ved Kildebrønde kirkeby blev der også bygget, og således blev området mellem kirken og den gamle landsby sammenbygget; det var her, den nye landsbyskole fra 1860 placeredes. I mellemkrigstiden var Kildebrønde kirkeby præget af en yderligere fortætning med mindre parcelhuse. Samtidig blev der bygget gartnerier i og omkring byen. Landsbyskolen lukkede i 1954, da eleverne overførtes til den nye Greve-Kildebrønde Centralskole.

Ved Kildebrønde landevejsby blev der nu også bygget huse på den anden side af landevejen, og området fik et mere bymæssigt præg. Det samlede indbyggertal lå i 1955 på 297.

Efter 1970 blev mange gartnerier nedlagt og erstattet af beboelseskvarterer; ved det store gartneri ved kirken opførtes således et rækkehuskvarter. Også ved landevejen blev der opført mindre parcelhuskvarterer bag møllen og ved kroen. Handelslivet oplevede nedgang, og i 2003 lukkede Kildebrønde Brugs som den sidste detailhandlende. Indbyggertallet var forholdsvis stabilt, i 1970 lå det på 302 og i 2006 på 311.

Videre læsning

Læs mere om Kildebrønde

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie