Der konkurreres på Tune Landboskole d. 16. september 1956, hvor deltagerne skulle demonstrere deres evner i praktiske færdigheder som her strygning af en manchetskjorte. Af andre discipliner for kvinderne var bl.a. kartoffelskrælning, stopning af hvid ankelsok og arrangering af blomster i et ølglas. De mandlige deltagere kunne dyste i bl.a. bestemmelse af plantesygdomme og skadedyr, indstilling af traktorplov og sortering af høns efter æglægning.
.

Tune var oprindelig en fortelandsby med en kirke fra den tidlige middelalder. Igennem 1800-tallet udviklede Tune et rigt handelsliv; brugsforeningen blev grundlagt i 1885. En ny skolebygning, opført i 1919, erstattede den ældre skole fra 1841.

I 1867 indviedes Michael Gjøes Folkehøjskole. Den fik dog en svær begyndelse, og allerede efter fire år var der nærmest ingen elever indskrevet. Bestyrelsen besluttede derfor at omlægge skolen til en landboskole og ændre navnet til Tune Landboskole; denne fik stor tilslutning. Trods mange om- og tilbygninger kan den oprindelige senklassicistiske hovedbygning med fronton samt gårdrummet, som er dannet af tre længer, endnu erkendes.

Under 1. Verdenskrig lå Tune lige midt i Tunestillingen, som skulle beskytte hovedstaden mod fremrykkende tropper sydfra. Skyttegravene og gallerierne lå øst om byen, mens to kanonbatterier lå nord for byen. Fra slutningen af 1950’erne skete der en betydelig befolkningsvækst; i 1960 lå indbyggertallet på 512, og i 1970 var det nået op på 2.046. I 1959 begyndte de første udstykninger til parcelhuse syd for landsbykernen.

Udstykningen på østsiden indledtes i begyndelsen af 1960’erne med udstykninger af Bakkegård og Lundegård. Her blev der også udstykket til industrigrunde. De mange tilflyttere førte til øget handel, der bl.a. skabte grundlag for Tune Center fra slutningen af 1960’erne. I den nordlige del af Tune blev en ny skole opført i 1963 til erstatning for den gamle. Den kraftige befolkningsvækst medførte, at den måtte udvides allerede i 1968 og igen i 1973.

I 1967 flyttede Tivoli Fyrværkerifabrik ind på en ejendom uden for byen, og helt frem til 2005 blev fyrværkeriet til Tivoli håndlavet her.

Gennem 1970’erne og 1980’erne fortsatte byggeriet af parcelhuse øst for den gamle landsby. De mange nye tilflyttere skabte et enormt pres på skolevæsenet, og den nye Tune Skole kunne ikke dække behovet. Derfor begyndte man at holde skole i den gamle Lundegård, der lå midt i nybyggerkvartererne. Allerede i 1977 åbnede Lundegårdsskolen i de ombyggede længer og stalde. Byggeriet af en egentlig skole indledtes syd for gården i 1978, og i 1980 stod den færdig. Indbyggertallet udviklede sig fra 4.290 i 1976 til 5.093 i 2006.

Videre læsning

Læs mere om Tune

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie