I landsbyen Greve med kirke fra middelalderen var en del af de udskiftede gårde udflyttet fra landsbyen i midten af 1800-tallet. Der var dog stadig så mange tilbage i landsbykernen, at dens særegne forterække-struktur endnu kunne aflæses. Landsbyen fik fra anden halvdel af 1800-tallet et rigere handelsliv med oprettelse af brugsforening og flere købmænd. Samtidig blev Greve Mølle grundlagt lidt uden for landsbyen.

I første halvdel af 1900-tallet var landsbyen stadig centrum for sognekommunens indbyggere; det var her, man handlede og mødtes i forsamlingshuset Godthaab. Greve-Kildebrønde Sognekommune opførte i samarbejde med Karlslunde-Karlstrup og Tune Sognekommuner alderdomshjemmet Hedebo i 1952. I 1960’erne medførte Køge Bugt-planen yderligere en lang række udstykninger ved stranden, og befolkningsudviklingen dér medførte også, at landsbyen Greve efterhånden kom til at ligge i sognekommunens udkant. I landsbyen blev der også foretaget en del udstykninger til parcelhuse. Hele området Vesterbjerg i den vestlige del af Greve blev udstykket og bebygget med parcelhuse allerede fra slutningen af 1950’erne. Indbyggertallet lå på 611 i 1955.

Fra omkring 1970 ændrede Greve karakter fra at indeholde handlende, håndværkere og servicebygninger til at være et beboelsesområde. I 1972 blev børnehaven Vesterbo opført i det nye kvarter ved Vesterbjerg. Det oprindelige landsbymiljø søgtes bevaret, hvilket bl.a. Greve Landsbylaug arbejdede for. Der skete ikke de store ændringer i befolkningstallet; i 1970 lå det på 674, i år 2000 på 633, og i 2006 var det steget til 681.

Videre læsning

Læs mere om Greve

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie