Befolkning og areal i Greve Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.
Befolkningsudviklingen i Greve 1955‑2021. Byen er 1981‑98 opført under hovedstadsområdet.
.
Lillegade lige syd for og parallelt med Greve Bygade er en af de idylliske, mindre gader i den gamle landsbykerne.
.

Greve har en befolkning på 744 og et areal på 0,5 km2. Vest for Greve Landevej, den gamle landevej mellem Køge og Taastrup, ligger den oprindelige landsby med sin hvide middelalderkirke. Landsbyen er placeret på en jævn moræneflade, der gennemløbes af Grevebækken langs Greve Bygade.

Ældre gårde og huse iblandet villaer og nyere parcelhuse kanter den lange Greve Bygade, som rummer enkelte servicevirksomheder og bliver til Vesterbjerg, der fører mod Tune. Syd for byen er der udsigt til åbent land og Greve Skov. Ved Greve Landevej huser det tidligere andelsmejeri nu en lakeringsfabrik, og på hjørnet til Greve Centervej findes et supermarked. Sydøst for den gamle landsby ligger Ventrupparken og Greve Main, to store erhvervsområder mellem Greve Landevej og motorvejen, der er forbeholdt erhverv inden for transport og logistik.

Stednavnets betydning

Stednavnet Greve optræder tidligst 1285 i formen Gryui. Formerne Grifiæ og Gryfiæ findes i et dokument dateret 1384. Yngre former er fx 1501 Greffwæ og matriklen 1688 Grefue. Stednavnet er identisk med substantivet gammeldansk *gryfia, som kan knyttes til betydningerne »fordybning, grube, (vand-)hul, grav«. Stednavnets betydning, »fordybningen «, sigter til sognebyens oprindelige beliggenhed på begge sider af Grevebækken.

Mere om stednavne i kommune

Greve, 2020. Bebyggelsen på Greve Bygade er en blanding af gamle gårde og nye og ældre huse. I 00’erne blev bebyggelsen ved Åtoftevænget, som ligger umiddelbart uden for kortets udsnit mod nordvest, udvidet med bl.a. 30 kædehuse og et fælleshus. Den tidligere Greve Skole, Greve Kirke og præstegården danner et harmonisk sammenhængende bygningskompleks ud mod Greve Bygade. Foran kirken er der indrettet et grønt opholdsrum med legeplads og borde, ligesom også en del af præstegårdshaven er offentligt område. Syd for kirkegården på Degnestræde ses Rehabiliteringscentret Hedebo.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Greve Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer