Befolkning og areal i Greve Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.
Befolkningsudviklingen i Greve Strand 1950‑2021. Fra 1965 medtages Hundige og Mosede Strand. Fra 1999 medtages Karlslunde og Karlslunde Strand. Byen er 1981‑98 opført under hovedstadsområdet.
.

Greve Strand har en befolkning på 43.346 og et areal på 21,9 km2. Byen ligger som et bybånd langs den gamle Køge Landevej tæt på Køge Bugt og inkluderer Hundige, Mosede og Karlslunde. De fleste parcelhuse og rækkehuse er bygget efter 1960, og en del er nu om- eller udbygget. Ældre er husene langs Strandvejen og dens sideveje, hvor de gamle sommerhuse næsten alle er ombygget til eller erstattet af helårshuse.

Omkring 1970 var ferieområdet blevet en forstad til København, hvor især unge familier flyttede til. De udstykkede grunde var billige, og der blev handlet direkte mellem gårdejerne og de udflyttende familier. Arealet var uden kloakering, veje, el og vand samt forretninger. Centralt lå gården Eriksminde, der har givet navn til Eriksmindecentret, der åbnede i 1970. Sydmotorvejen blev færdig i 1972, Hundige Station i 1976 og Greve Station 1979.

Greve Midtby Center, der er nabo til Greve Station, er handelsområde for det centrale Greve Strand med supermarkeder, servicevirksomheder og specialforretninger. Omkring stationen ligger bl.a. rådhuset, gymnasiet, VUC og Nældebjerg Plejecenter. I Portalen, Greves kulturhus ved Hundige Station, afholdes koncerter og kulturelle events. Her ligger også biblioteket. Det tidligere rådhus på Greveager 9 er nu medborgerhuset Greve Borgerhus. Nærved ligger Håndværkerbyen, som er et erhvervsområde indrettet til mindre virksomheder med tilhørende boliger.

Stednavnets betydning

Stednavnet Greve Strand, 1934 Greve Strand, 1937 Grevestrand, 1970 Greve Strand, er en nyere sammensætning af stednavnet Greve med den administrative tilføjelse, substantivet strand. Navnet adskiller den del af bebyggelsen, som ligger ud mod Køge Bugt, fra den øvrige bebyggelse.

Mere om stednavne i kommune

Greve Strand, 2020. Kortet viser den midterste del af den langstrakte by. Ældst er randbebyggelsen langs Greve Strandvej og sommerhusvejene sydøst for Greve Strandvej ned mod Køge Bugt, nu ofte med helårshuse. Husene nordvest for Greve Strandvej ligger på de grunde, der blev udstykket til sommerhuse i årene efter 1940. Ved Greve Station ligger øst for banen Johanneskirken og Holmeagerskolen. På den modsatte side af banen ses Greve Midtby Center, den spektakulære svømmehal, rådhuset, undervisningsinstitutionerne og sundhedsfaciliteter.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Greve Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer