Kildebrønde Kirke i den østlige del af byen med den gamle landsbyskole fra 1860 til venstre. Den tidligere skole anvendes i dag som sognegård og kirkekontor samt til møder og sammenkomster.
.
Befolkning og areal i Greve Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021).
.
Befolkningsudviklingen i Kildebrønde 1955‑2021. Byen er 1981‑98 opført under hovedstadsområdet og er ikke regnet som by 1999‑2002 pga. færre end 200 indbyggere.
.

Kildebrønde har en befolkning på 365 og et areal på 0,3 km2. Byen ligger ved Kildebrønde Landevej, ca. 2 km nordvest for Køge Bugt Motorvejen. Fra Kildebrønde er der 2 km mod sydvest til Greve, 5 km mod nordøst til Taastrup og ca. 6 km mod sydøst til Greve Strand.

Landevejen er en del af den gamle landevej mellem Køge og Taastrup. Den var indtil 1935 den vigtigste forbindelse mellem København og Køge, og det er her, Kildebrøndes erhvervsvirksomheder er lokaliseret. Små sideveje med navne som Bag Møllen og Krohaven vidner om fortidens trafik, og fx holder virksomheden Kildebrønde Care nu til i den restaurerede kro. Andre virksomheder er Kildebrønde Frugtplantage med mulighed for selvpluk og hovedkontoret for rengøringsfirmaet Combi Service.

Stednavnets betydning

Stednavnet Kildebrønde er nævnt første gang *1321‑23 (afskrift 1370‑80) i formerne Geldæbrønnæ og Geldebrøøn. Ældste belæg i original er 1335 Geldebrun. Yngre former er fx 1384 Geldebrunnæ, *1499 (afskrift anden halvdel af 1600-tallet) Gildebrwndt, 1567 Kyllebrønde og matriklen 1688 Kildebrønde. Forleddet er substantivet gammeldansk *gælde »ufrugtbar strækning« afledt af adjektivet gold »tør, næringsfattig, ufrugtbar«. Efterleddet er en form af substantivet brønd, som i ældre dansk betyder »kilde«. Det er usædvanligt, at et oprindeligt g- udvikles til k-. Her er forklaringen en omtolkning af det oprindelige forled til substantivet kilde, der betydningsmæssigt har kunnet relateres direkte til efterleddet brønd. Stednavnets betydning er »kilden på den ufrugtbare strækning«.

Mere om stednavne i kommune

Det østlige Kildebrønde, 2020. Landsbykernen ligger lidt øst for Kildebrønde Landevej med middelalderkirken højt hævet over terrænet, og naboen, den gamle skole, huser nu kirkekontoret. Bebyggelsen med en blanding af gårde, ældre og nyere huse samt villaer i forskellige stilarter ligger dels langs Byvejen, dels langs Kildebrønde Landevej vest for kortudsnittet. I 00’erne blev bebyggelsen i Fresiahaven anlagt ud til det åbne land i byens sydlige udkant.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Greve Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer