Danmarks første arkitekttegnede værkstedsby for håndværk og småindustri blev opført i Valby syd for Københavns Grønttorv, tæt på Folehaven. Ole Vinter tegnede byen i 1951 i samarbejde med landsforeningen Dansk Arbejde og med støtte fra Marshallhjælpen. De første værksteder havde hver især et samlet areal på først 100 m2, siden 200 m2, fordelt på et arbejdslokale, lagerrum, kontor, frokoststue, toilet og omklædningsrum. Tømrere, metaltrykkere, elektrikere og bogtrykkere var nogle af de første, der skiftede Københavns baggårdsindustri ud med de store, flade værkstedsbygninger præget af lys og luft, gode sanitære forhold, fælles el og varme. Bygningerne, som blev opført 1953‑62, har shedtage og hvidmalede rammekonstruktioner med murværk i røde sten og fire vinduer i gavlen. Shedtagene sikrede et ensartet lys dagen igennem, som stod i stærk kontrast til de små og ofte mørke lokaler, som håndværkerne var vant til i de københavnske baggårde. »Byen« er opført i tre etaper. Den første i 1953, den anden i 1957, og den sidste blev påbegyndt i 1961.

I 2007 udpegede Kulturstyrelsen Håndværkerbyen som ét af Danmarks 25 nationale industriminder. I dag huser den både mindre håndværksvirksomheder, grossister, kunstnere og designere.

Videre læsning

Læs mere om Valbys arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur