Familien nyder livet på Hundige Strand Familiecamping; foto fra 1949. Foreningen Lejrklubben for Danmark, stiftet i 1926, søgte et egnet areal til lejrliv, og netop her ved Hundige Strand var det muligt at bade direkte fra stranden. Pladsen, som åbnede i 1928 og er den ældste organiserede campingplads i Danmark, er stadig populær.
.

I midten af 1800-tallet var strandområdet stort set affolket bortset fra en håndfuld fiskere og beboerne i nogle udflyttergårde og husmandssteder. Den nye landevej fra 1788 havde gjort den gamle kystvej overflødig, og kroerne langs vejen var lukket. Karlslunde var stadig en lille landsby med kirke fra middelalderen. I 1899 begyndte velhavende opkøbere fra København at købe strandlodder af bønderne. Den største af disse var Henrik Erhard Bonne fra Taastrup. De første større sommerhuse anlagdes i 1910’erne.

Fra 1920 og frem udviklede strandområdet sig til et egentligt ferieområde med mindre sommerhuse og teltlejre, fx Tomteli-lejren nord for Mosede Fort. Andre teltlejre blev grundlagt som foreninger; den største af disse var Lejrklubben for Danmark, også kaldet Danmarkslejren, fra 1926.

De mange feriegæster gav grobund for en lang række serviceerhverv langs strandvejen. Greve Badehotel, Køge Bugt Kro, Søfryd og Strandlyst Kro m.m. dannede rammen om københavnernes ferieliv langs sydkysten.

Efter 2. Verdenskrig var der akut boligmangel i København, og mange søgte derfor uden for byens grænser. I Greve Strand var befolkningstallet fra 546 i 1950 mere end fordoblet til 1.290 i 1960. Med vedtagelsen af loven om Køge Bugts udstykning i 1961 indledtes omformningen af området fra ferie- og landbrugsland til byområde med vidtstrakte parcelhuskvarterer og store almene boligbyggerier.

I 1976 blev S-togslinjen forlænget fra Vallensbæk til Hundige, og i 1979 blev den forlænget yderligere til Greve Strand, Karlslunde og Solrød Strand. Tiden efter 1970 var især præget af de store etagebyggerier omkring stationsområderne, men også området omkring Gammel Køge Landevej ændrede sig markant. Butikkerne langs vejen gik en hård tid i møde, i takt med at de nye indkøbscentre omkring stationerne åbnede, fx Hundige Storcenter (i dag: WAVES) i 1974. Mange af de gamle træsommerhuse blev ombygget eller nedrevet, så området ændrede sig til et beboelsesområde på lige fod med de andre kvarterer i kommunen. Også kystlinjen forandredes i disse år med anlæggelsen af Køge Bugt Strandpark, der åbnede i 1980. Indbyggertallet havde en eksplosiv vækst: fra 12.578 i 1970 til 41.093 i 2006. Dette resulterede i opførelsen af nye kirker: Hundige Kirke i 1976, Mosede Kirke i 1978, Karlslunde Strandkirke i 1980 og Johanneskirken i Greve Strand i 1995.

Videre læsning

Læs mere om Greve Strand

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie