Foto, oversigt
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Hedensted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
29108
Sted- og lokalitetsnummer
160304-97
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Boring kirketomt og kirkegård Arealet, hvorpå kirketomten med omgivende kirkegård har ligget, fremtræder som en rektangulær banke, ca. 60 m lang i øst-vest- lig retning og ca. 30 m bred i nord-sydlig retning. Det fredede areals placering og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse. Banken er græsklædt med enkelte store træer. I dets sydlige del er en udtørret mergelgrav. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres. Henlæggelse af jord, sten og affald må ikke finde sted, idet det dog er tilladt at foretage en opfyld- ning af den tidligere mergelgrav efter forudgående henvendelse til fortidsmindeforvaltningen.

Undersøgelseshistorie

1548
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1898
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1975
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Museal besigtigelse - VejleMuseerneVed besigtigelse af Boring Kirke i sommeren 1983 var marken rundt om kirketomten pløjet for første gang i flere år. Der konstateteredes her oppløjede skeletrester fra begravelser. Det henstilles, at fredningen udvides til også at omfatte den omgivende kirkegård.
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"boring Kirketomt og kirkegård." Som Fritext. Tilføjelse: Banken er p.t. græsbevokset og træerne er fjernet. Mindre ujævnheder, antagelig tidligere kreaturskader, påtalt af amt i 1995 og tilsået af ejer. I Græsgang. P 4-cm kortet (1971) er stedet benævnt "Kirkebakke". Bevoksning: 1997: Græs
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGræsklædt, brændenælder og et enkelt løvtræ mod vest. Beliggende i udyrket græsmark.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links