Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34282
Sted- og lokalitetsnummer
020107-19
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. Køgegård kirkeruin med omkringliggende kirkegård Ruinen fremtræder som ca. 1 m høje fundamenter af en korrunding, hvis indvendige diameter er ca. 6 m, hvortil der i vest slutter sig fundamenter af en rektangulær tilbygning, der måler ca. 2 x 3 m. Det fredede areal hvorpå kirkegården ligger måler ca. 75 x 50 m med størst udstrækning i øst-vestlig retning. Det afgrænses i nord af en markvej, og i øst af et bækleje, i syd og vest af linjer, der forløber parallelt med disse i en afstand af hen- holdsvis 50 m fra markvejen og 75 m fra bæklejet. Det fredede areal ligger i den gamle frugthave. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at anvende arealet på samme måde som hidtil, dog må nyplantning kun ske efter aftale med frednings- styrelsen.

Undersøgelseshistorie

1982
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRuinen fremtræder som ca. 1 m høje fundamenter af en korrunding, hvis indvendige diameter er ca. 6 m, hvortil der i vest slutter sig fundamenter af en rektangulær tilbygning, der måler ca. 2 x 3 m. Det fredede areal hvorpå kirkegården ligger måler ca. 75 x 50 m med størst udstrækning i øst-vestlig retning. Det afgrænses i nord af en markvej, og i øst af et bækleje, i syd og vest af linjer, der forløber parallelt med disse i en afstand af henholdsvis 50 m fra markvejen og 75 m fra bæklejet. Det fredede areal ligger i den gamle frugthave. Ovennævnte mindesmærke, må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at anvende arealet på samme måde som hidtil, dog må nyplantning kun ske efter aftale med fredningsstyrelsen.
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGl. Køgegård Kirkeruin med omkringliggende Kirkegård. Udgravet ved Ulla Fraes Rasmussen, Køge Museum, publiceret: Medd. fra Køge Museum. Ruinen ligger nu i en grube ved 0,75-1,5 m dybde på et højdedrag ned mod Køge Å. Grubens form er snarest oval med diam. 11 m i Ø-V og 10 m i N-S. Ruinen fremtræder som spredte samligner af syldsten. I vest findes en samlig sten, 3 store, op til 1 m i øst, samt et par mindre. Stenen ligger tæt samlet i en 1,5x1 m stor flade. 2 m NV for denne stensamling findes en syldstensrække bestående af 4 større sten (0,3-0,4). Mellem stenene og foran dem er pakket hånd/hovedstore sten. Syldrækken er orienteret Ø-V. 1,5 m V for denne syldrække i grubens N-del, altså forskudt mod N i forhold til syldstensrækken ses en række på 7 store (ca. 0,5-0,75) sten, der danner et cirkelregment. Spredt inde i gruben findes store sten, op til 0,5 m eller mere, som ikke danner synlige konstruktioner. Stenene virker delvist omlejrede. I tilknytning til den ovennævnte halvcirkelformede syldstensrække, ses en del løse sten samt enkelte sten, der sidder fast i undergrunden men sandsynligvis ikke indgår i konstruktionen. Bevokset med nælder og skvalderkål. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Køge Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links