7696 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
342710
Sted- og lokalitetsnummer
020107-2
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. : 1/2 1917. (Fredlyst af direktionen for Carlsen-Langes Legatstiftelse) Høj, 2,5 x 17 m. Velbevaret, trods. gl. tilgr. afgravninger. Bev. med store egetræer.

Undersøgelseshistorie

1901
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høi 17 Meter i Tværmaal, 2 Meter høi. Bevoxet med Træer. For mange Aar siden skal i Høien være fundet et Bronzesværd, som i lang [Tid] opbevaredes paa Gl.Kjøgegaard. Hvor det senere er kommet hen, vides ikke. Bevoksning: 1982: Løvtræer
1901
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 2,5 x 17 m. Velbevaret trods gl. Tilgr. Afgravninger Bev. med store Egetræer.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, mål ca 2,5x17x17 m, rundet og hvælvet med en lidt uregelmæssig overflade. Bevokset med store gamle løvtræer med underbevoksning, ingen synlig fredningssten. Den ligger ca 15 m fra landevej, 50 m fra parcelhuskvarter mod NØ og 30 m fra ældre sand/grusgrav?, der nu er ved at blive dækket - ikke påtalt. Ligger i et ret fladt landskab, på skråning. ** Seværdighedsforklaring ** Ret velbevaret høj, placeret med vidt udsyn til bl.a. Køge ås, nær andre høje, i højgruppe. Bevoksning: 1982: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links