Træindrammet gravsted i nordsiden af kirkegårdenset fra syd.
.
Oversigtsbillede - kirkegården set fra SV
.
Oversigtsbillede - kirkegården set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300129
Sted- og lokalitetsnummer
190708-4
Anlæg
Kirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lønne kirketomt og kirkegård. Kirketomt med omkringliggende kirkegård. Kirketomten måler ca. 22 m i øst- vestlig retning og 8 m i nord-sydlig retning. På sydsiden er våbenhuset ca. 3 x 2 m. Kirketomtens 8 hjørner er markeret med 8 betonpæle. Arealet ligger hen i græs med spor af beplantning af løv- og nåletræer. På kirkegården er der flere gravsten. Fredningen omfatter foruden kirketomten den omkringliggende kirkegård som angivet på vedlagte tegning. Det fredede areal måler ca. 70 m i øst-vestlig retning og ca. 50 m i nord-sydlig retning. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1904
Registrering via historisk dokumentation - Museet for Varde By og Omegn
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Museet for Varde By og Omegn
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links