Oversigtsbillede - kreaturfolden set fra SV
.
Oversigtsbillede - kreaturfolden set fra SØ
.
Oversigtsbillede - kreaturfolden set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
29011
Sted- og lokalitetsnummer
190708-7
Anlæg
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst Kreaturfold. Cirkelformet jordvold, 3,5 m bred ved bunden og 19 m i ydre diameter. Den S-lige halvdel af jordvolden er ca. 1 m høj, og den N-lige op til 1,8 m høj - formentlig øget p.g.a. flyvesand. En 2 m bred åbning i SØ.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterDyrefold
2010
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen flyttet efter GPS-opmåling.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Dyrefold

Fold, fast eller flyttelig indhegning af især græsareal til husdyr. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links